Objevte

NÁŠ PŘÍBĚH

Zámeček nechal postavit nejmladší ze tří synů Ignaze Ginzkeye v roce 1900. Je umístěný v klidném prostředí rozlehlého parku. Původně jednopatrová budova se sousoším a kuželovou věží se stala hlavním sídlem majitelů nedaleké továrny. Kolem zámečku byl vybudován rozsáhlý sedmihektarový park kde bylo v dolní části parku umělé jezírko s okrasnou hrází a vedle byla postavena zámecká konírna. Více se dočtete v kolonce o nás.

O NÁS